LISA TROGEN DEVGUN – DELAY STRUCTURE / FÖRDRÖJNINGSSTRUKTUR


Utställningstext Nils Svensk

Produkter från infrastruktur- och logistikindustri och system som de ingår i –det mestadels osynliga nätverk, som gör vårt sätt att leva möjligt– är materialet i Lisa Trogen Devguns konst. Hos Gislaveds Konsthall skapar hon en installation i monumental skala i samarbete med Plastinject Watersystem AB från Anderstorp. Videoverket, Green Lawns Without Water, har ljudsatts av Jacob Broms Engblom.

Vilken färg har en gräsmatta?

Vi rör oss genom en trädgård av plast, trängs emellan former skapade för att ge respit, utrymme och tid. En fördröjningsstruktur för våra kroppar och det oundvikliga.

Regnet faller, skurarna piskar vindrutorna och skvalar i stuprören,det duggar stilla och obönhörligt sipprande genom lager av tyg, som att gå igenom ett moln. Växtligheten andas och sträcker på sig. Eller, regnet kommer inte, molnen drar förbi och gräsmattorna övergår i gulbruna toner.


Vädret står bortom människans kontroll, men det står inte utanför vår påverkan. Mänsklighetens verksamhet har kommit att omforma villkoren för vår existens, en perverterad version av arkitekturens grunddefinition som är att omforma naturen efter mänskliga behov; att ge tak till skydd mot regnet eller solen, väggar till skydd mot vind och djur och så vidare. Istället har vi kommit att omforma världen inte efter våra behov utan på ett sätt som hotar själva vår existens.


Ändå vandrar vi igenom en trädgård och varje dag över gömda underjordiska sjöar. Installationens huvudmaterial är ett dagvattenmagasin; Pluvial Cube, en funktion som tagit form. De svarta plastkuber som är installationens material är dagvattenmagasin, som används för samla in regnvatten. Magasinen sätts samman i enorma underjordiska konstruktioner vilka tar emot regnavrinningen från exempelvis tak och parkeringsplatser, och i bestämd takt låta det rinna vidare ut i dagvattensystemet. Regnet faller eller faller inte, och under gatan finns inte en strand men en sjö, med eller utan vatten.


I Sverige mäts nederbörden vanligen i millimeter. Om det regnar 1mm på en kvadratmeter av en horisontell yta och inget vatten rinner bort eller avdunstar motsvarar det en liter. Om en millimeter regn faller på taket till Gislaveds konsthall; på framtidens konsthall motsvarar det 1000 liter, i en genomsnittlig vecka under utställningsperioden (nov – feb) ca. 20 000 liter.


Drygt 1400 enheter av utställningens huvudmaterial, Pluvial Cube enkelmodul, krävs för att ta emot den beräknade regnmängden på konsthallens tak under utställningsperioden, det är drygt dubbelt så många enheter som ingår i installationen.


När utställningen är över återlämnas kuberna till Plast Inject Watersystems och finner sin plats under jord för att osedda fyllas med och tömmas på vatten. Vid sidan av de fysiska objekt eller produkter som Trogen Devguns visar är det system av infrastruktur och logistik som de ingår i en lika viktig del av verket. Mellan produktion och omsättning under transport och i lager uppstår konstverket. Utställningen till låns, dess beståndsdelar är tillfälligt del av ett konstverk – i en fördröjning mellan produktion och funktion.